Το λεμφικό μασάζ είναι μία τεχνική μάλαξης, που αποσκοπεί στην φυσική διέγερση του λεμφικού συστήματος, με σκοπό την παροχέτευση και αποβολή τοξινών του οργανισμού. Κύριος στόχος του είναι η διέγερση των λεμφαδένων, για να επιτευχθεί έτσι η διευκόλυνση της παροχέτευσης του λεμφικού υγρού.