Νέος εκπαιδευτικός κύκλος Σπονδυλοθεραπείας 2018-2019

1ο ΕΤΟΣ:

 • 6-7 Οκτωβρίου: Εισαγωγή στη Σπονδυλοθεραπεία – Ανατομία.
  Εργασία στη Σπονδυλική στήλη.
 • 3-4 Νοεμβρίου: Εργασία στη Σπονδυλική στήλη – Κινητοποίηση – Απελευθέρωση.
 • 1-2 Δεκεμβρίου: Αυχενική μοίρα – Ανατομία – Εργασία στην αυχενική μοίρα.
 • 12-13 Ιανουαρίου: Αυχενική μοίρα – κροταφογναθική διάρθρωση – Σπονδυλική στήλη. Απελευθέρωση – Κινητοποίηση.
 • 2-3 Φεβρουαρίου: Ωμοπλάτη – Ανατομία.
  Απελευθέρωση – Κινητοποίηση.
 • 2-3 Μαρτίου: Ωμοπλάτη και άνω άκρα.
 • 6-7 Απριλίου: Κοιλιακό διάφραγμα. Ανατομία.
  Εργασία στην αναπνευστική αλυσίδα.
 • 4-5 Μαίου: Λεκάνη-Ανατομία.
  Εργασία στη περιοχή της Λεκάνης.
 • 1-2 Ιουνίου: Λεκάνη και κάτω άκρα.
 • 8-9 Ιουνίου: Επαναλήψεις και εξετάσεις.

2ο ΕΤΟΣ:

 • 6-7 Οκτωβρίου: Επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση στη Σπονδυλική στήλη και στην αυχενική μοίρα.
 • 3-4 Νοεμβρίου: Επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση στην ωμοπλάτη και στα άνω άκρα.
 • 1-2 Δεκεμβρίου: Επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση στην αναπνευστική αλυσίδα .
 • 12-13 Ιανουαρίου: Επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση στη περιοχή της Λεκάνης.
 • 2-3 Φεβρουαρίου: Επαναλήψεις και πρακτική εξάσκηση στη περιοχή της Λεκάνης και στα κάτω άκρα.
 • 2-3 Μαρτίου: Παθήσεις Σπονδυλικής στήλης και θεραπευτική προσέγγιση – Κινησιοθεραπεία.
 • 6-7 Απριλίου: Κινησιοθεραπεία – αποκατάσταση.
 • 4-5 Μαίου: Περιτονιακή απελευθέρωση.
 • 1-2 Ιουνίου: Τραυματισμοί – Θεραπευτική προσέγγιση – αποκατάσταση.
 • 8-9 Ιουνίου: Επαναλήψεις – εξετάσεις.

Οι ώρες διεξαγωγής των μαθημάτων είναι:
για το 1ο έτος 10:00π.μ. – 15:00μ.μ. και
για το 2ο έτος 16:00μ.μ. – 20:00μ.μ.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες:
2314 035581 και 6982 440997, Βασ. Γεωργίου 11, 1ος όροφος, Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνος σπουδών
Καραφουλίδης Ηρακλής